BIERI DÜŞEY KUM YIKAMA SİSTEMİ TÜRKİYE TEMSİLCİLİĞİ

Nehir tipi HES projelerinde su alma yapısı ile sisteme alınan suda askıda taşınan malzeme iletim hattını geçerek türbinlerde, nozul vanalarında, kontrol gereçlerinde ve basınçlı borularda çok ciddi aşınmalara neden olmakta ve ciddi tamiratlar gerektirmektedir. Türbinlerdeki aşınmalar askıda taşınan malzemenin büyüklüğü, sudaki dağılımı, şekli, sertliği ve proje net düşüsünden doğrudan etkilenir. Çökeltim havuzunda biriken sedimenti uzaklaştırmak için dünyada yatay ve düşey olmak üzere iki farklı yıkama sistemi kullanılmaktadır. Yatay yıkama sistemi Türkiye'de konvensiyonel olarak kullanılan Buchi sistemi olup çökeltim havuzu sonunda yapılan bir kapak yardımı ile yıkama yapabilmekte, sadece kapak önünde kısmi temizlik gerçekleştirmekte ve yıkama işlemi sırasında havuz tamamı ile boşaltılmak zorunda olduğundan ciddi miktarda su sarfiyatına neden olarak yıkama işlemi sırasında ilgili havuz vasıtası ile türbinlere su gidemediğinden üretim o oranda gerçekleştirilememektedir. Buchi tipinde zaman zaman havuz tabanına biriken sediment yıkama işlemi ile sistemden uzaklaştırılamamakta ve havuza ekipman ve personel sokarak havuzlar temizlenebiilmeltedir. Buchi tipinden farklı olarak düşey yıkama prensibine göre çalışan Bieri tipi yıkama sistemi dünaynın en iyi kum yıkama sistemidir.

      BIERI DÜŞEY KUM YIKAMA SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIR?

Su çökeltim havuzu boyunca sabit hızla akar. Çökeltim havuzu sonundaki savak (7)  yeterli su seviyesi ve düzgün akımı sağlar. Çökeltim havuzu girişindeki sakinleştirici ızgaralar (4) sudaki türbülansları yatıştırır. Çökeltim havuzunda yeterli miktarda kum biriktiğinde havuz tabanı hidrolik olarak daha önce belirlenen açıklıkta ve sürede açılır. Kum düşey olarak açılan açıklıklardan yıkama kanalına (10) oradan da dereye doğru yıkanmış olur. Bir yıkama ünitesi (5) çökeltim havuzu tabanında birbirine göre yatay konumlandırılmış biri diğerinin üzerinde olan 2 adet delikli plakadan oluşur. Alttaki plaka beton yapıya sabitlenmiş ve üstteki plaka 2 adet hidrolik kumandalı servo motor (6) ile çökeltim havuzu ekseni boyunca hareket ettirilir. Yıkama ünitesi açıldığında (üst plaka), önceden belirlenen açıklığa (max. 180 - 190 mm) göre yıkama işlemi gerçekleşir. (1 m uzunlukta 2 adet açıklık bulunur.) Yıkama işlemi daha önce belirlenen zaman aralıkları ile yada biriken kum seviyesine göre başlatılabilir. Bu minimum yıkama suyu kullanıldığı ve türbinlerin üretim kapasitesine neredeyse hiç müdahalenin olmadığı anlamında gelir. Sistem özel amaçlar için ya da acil durumlarda manuel olarak da çalıştırılabilir. Yıkama işlemi esnasında her havuzun çıkış yıkama kapağı (13) tam açık konumdadır (eğer var ise) ve yıkama kanalı (10) için kapatma ünitesi olarak kullanılır.

Bieri çökeltim havuzlarında optimize edilmiş kontrol sitemi sayesinde yıkama suyu ihtiyacı minimuma düşer. Yıkama sadece çökeltim havuzlarında biriken kum önceden belirlenmiş kum seviyesine ulaştığında gerçekleşir. Bu genellikle her 2 ila 24 saatte bir gerçekleşir. Fakat bazen daha uzun aralıklar ile hatta haftalar ve aylarda da olabilir. Yıkama süresi yıkama ünitelerinin açılma ve kapanma süreleri dâhil sadece 2-3 dakika olabilir fakat yıkama suresi yıkama kanalının toplam uzunluğuna da bağlıdır. Her ünitede biriken kum miktarı ayrı ayrı ölçülür. Dolayısı ile yıkama sadece kum seviyesi önceden belirlenmiş değere ulaşan ünite için gerçekleşir. Türbine giden su miktarının en az etkilenmesi için yıkama işlemi aşamalı olarak yapılır. (Aynı anda sadece tek ünite çalıştırılır.)

      BIERI SİSTEMİNİN AVANTAJLARI

 • Üretim kesintisinin minimum olması nedeni ile teçhizat kendisini kısa sürede amorti eder.

 • Yatay yıkamaya göre yaklaşık  %50 daha az yıkama suyu gerektirir.

 • Yıkama suyunun sürekli kullanımını gerektirmez.

 • Türbin sitemine yüksek ekonomik verim sağlar.

 • Havuz içerisindeki yıkama ünitelerinden hangisi önceden belirlenen kum seviyesine ulaşırsa o çalışır.

 • Kapakların yapısı nedeni ile güçlü yıkama akımı oluşur. (Her 0,5 m de bir)

 • Düşey yıkama kapak açıklıkları zorlu sedimentlerin yıkanabilmesi için üzerine doğru güçlü su akımı sağlar.

 • Yerel şartlara adapte edilebilir.

 • Kayıcı mekanizmada tıkanma sorunu olmaz.

 • Kendi kendine temizleyen tek yıkama sistemidir.

 • Türbin onarım periyodunu azaltır.

     BIERI FOTOĞRAF GALERİSİ

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

BIERI kataloğunu buradan indirebilirsiniz.

BIERI kum yıkama sistemi hakkında daha detaylı bilgi ve teklif almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.